TELLISKIVI KAUBANDUSKESKUS
Kaubanduskeskused
Nimetus: Telliskivi Kaubanduskeskus
Projekt: 2001
Ehitus: 2001 - 2002
Asukoht:
Telliskivi 61, Tallinn, Eesti
Üldpind:
1530 м²
Tellija: AS Santeera Puit
Arhitektid: Larissa Ušnitškova - projekti autor, Karl Renser - projekteerimises ja autorijärelvalves osalemine.
Idee: Tellija poolt antud ülesandeks oli muuta projekt odavamaks kasutades metallkonstruktsioone.
Kaubanduskeskuse territooriumil asusid mõned vanad lubjakiviehitised 19.sajandist. Otsustati kasutada vanade hoonete lammutamisel saadavaid lubjakive uute seinte ladumisel. Kõige olulisemaks arhitektuuriliseks komponendiks kujunes hoone nurk, mis asus Kopli ja Telliskivi tänavate ristumiskohal. See osa ehitisest kujutab klaasist kolmnurka, mis moodustab jätku lubjakiviseinale.
Left
Right