Tootmishoone koos bürooplokiga "Marsalis Ehitus", Salve tn.3, Tallinn
Tootmis- ja administratiised hooned
Nimetus: Tootmishoone Marsalis/Ehitus
Projekt: 2003
Ehitus:
2004 - 2005
Üldpind: 2515 м²
Asukoht:
Salve tn.3, Tallinn
Tellija:
Marsalis/Ehitus
Arhitekt:
Larissa Ušnitskova
Insener:
Marek Siim

Left
Right