Õmbluse - Moekeskus "Bastion" Tallinnas
Tööstus- ja administratiivsed hooned
Projekteeritud hoone asub Telliskivi tänaval ning koosneb eraomandis oleval kinnistul, aadressiga Telliskivi tn. 61B. Asendiplaaniliselt on lahendatud kaks olemasolevad juurdepääsu krundile: Kopli tänavalt ning Telliskivi tänavalt läbi kaupluse krundi Telliskivi 61A.

Projekteeritud tootmishoone on kolmekorruseline maa-aluse garaaziga hoone. Hoone koosneb kahest osast. Esimene osa - AS „Bastion" õmblustsehh, laod ja olmeruumid. Teine osa - AS „Bastion" ja partnerfirmade kontoriruumid. Planeeritud hoone kaks peasissepääsu on hoovist. Tootmishoone keldrikorrusel asuvad parkimiskohad. Olemasolevale tootmistshoonele on projekteeritud kolmanda korruse pealeehitus. Uus hoone ja olemasolev rekonstrueeritav hoone on omavahel ühendatud teise korruse kõrguse tasapinnas oleva galeriiga.

Nimetus: Moekeskus "Bastion"
Projekt: 2007

Asukoht:
Telliskivi tn. 61B , Tallinn
Üldpind:
10248 м²
Tellija:
AS Bastion
Arhitekt: Larissa Ušnitškova