LASTEAIA HOONE VÄLISUSTE JA TREPPIDE REKONSTRUEERIMINE
koolid ja lasteaiad, restavreerimine ja rekonstrueerimine
Nimetus: Lasteaia treppide rekonstrueerimine
Projekt: 1999
Ehitus:
2001, 2008
Asukoht:
Pärna 2, Tallinn, Eesti
Arhitekt: Larissa Ušnitskova
Idee:Lasteaia nr.5 hoone on ehitatud aastatel 1928-1931. Projekti autoriks on arhitekt Herbert Johanson, kes on üks tuntumaid arhitekte 20-30-ndate aastate Eestis. Huvitav ja oluline fakt on ka see, et see oli teine lasteaed, mis ehitati Tallinnasse. Kahjuks ei ole esialgsed uksed tänapäevani säilinud ja seetõttu tellitigi projekt nende rekonstrueerimiseks. Projekteerimise ülesandeks oli taastada välisuste ja treppide esialgne kuju. Viidi läbi arhitektuurilis-ajalooline uurimus, mille tulemusena leiti lasteaia nr.5 inventariseerimisjoonised, dateeritud aastaga 1948. Selgus, et lasteaia peauks oli väga sarnane Ristiku tn kooli peauksele (kooli projekteeris samuti arhitekt H.Johanson). Nii otsustatigi rekonstrueerida lasteaia peauks Ristiku tn kooli peaukse järgi. Sellise otsuse aluseks olid mõõtmised ja uued joonised. Trepi ja kolme ülejäänud välisukse projekt tehti arhitektuurilis-ajaloolise uurimisel leitud materjali alusel.
Left
Right