ARHITEKTUURIBÜROO  New-Annoprojekt OÜ PAKKUB erinevaid projekteerimise võimalusi:


Proekteerimise täis pakett

Projekt koosneb järgmistest osadest:
- arhitektuurne projekt
- insener-konstruktiivne projekt
- k
ütte-ventilatsiooni projekt
- vee- ja kanalisatsiooni projekt
- elektriprojekt

 

Arhitektuuriline põhiprojekt

Annab võimaluse ehitusloa saamiseks. Projekt sisaldab kõiki üksikasjalisi jooniseid.
Projekt koosneb järgmistest osadest:
- asendiplaan
- maa-ala vertikaalplaneering
- korruste ja katuse plaanid
- fassaadid
- läbilõiked
- detailide joonised
- akende ja uste spetsifikatsioonid
- lahendus välisviimistluseks
- üldine lahendus siseviimistluseks
 

Tehniline arhitektuuriprojekt

Annab võimaluse ehituseluba saada. Projekt koosneb järgmistest osadest:
- asendiplaan
- plaanid
- fassaadid
- läbilõiked
 

Eskiisprojekt

Annab võimaluse näha hoonet tervikuna, tema arhitektuurilist ideed ja stiili. Projekt sisaldab ruumide planeeringut, nende arvu ja funktsionaalset seotust. Eskiisprojekti on võimalik teha ehituse üldhinna sees. Projekt koosneb järgmistest osadest:
- plaanid
- fassaadid
- läbilõiked

 

Detailplaneering

- tugiplaan
- põhijoonis
- hoonestus- ja haljastusplaan
- välisvõrkude plaanRuumide disain

Koosneb järgmistest osadest:
- põrandate plaan
- lagede plaan
- mööblipaigutuse plaan
- ruumide siseviimistluse spetsifikatsioon