LOENGUD
 
" Arhitektuur - see on samuti maailma ajalugu: ta kõneleb siis kui vaikivad laulud ja legendid ja kui enam midagi ei räägita hukkunud inimestest"

(N.V.Gogol)

 

Alates 1996.aastast pean loenguid teemal "Arhitektuuri ajalugu". Kursus on koostatud vastavalt Moskva Arhitektuuri Instituudis kehtestatud programmile. On ka täiesti uudne osa, mis põhineb isiklikel uuringutel, paljudel arhiividokumentidel, välis- ja kodumaisel kirjandusel. Loenguid ilmestavad slaidid, jooniste koopiad ning minu enda poolt loengu käigus tehtavad joonistused, joonised ja eskiisid.

Arhitektuuri ajaloo loengute teemad:

I. Arhitektuuri sünd ja areng paleoliitikumi ajastul.
Megaliitehitised.

II. Vanaaja arhitektuur.

Egiptuse arhitektuur
Messopotaamia maade arhitektuur
Egeuse maade arhitektuur

III. Antiikaja arhitektuur.
Vana-Kreeka arhitektuur.
Vana-Rooma arhitektuur.

IV. Keskaegne arhitektuur.
Varakristlik arhitektuur.
Bütsantsi arhitektuur.
Romaani arhitektuur.
Gooti arhitektuur.

V. Ärkamisajastu arhitektuur.
Ärkamisajastu arhitektuur Itaalias.

VI. Baroki- ja klassitsismiajastu arhitektuur.
Barokkarhitektuur Itaalias.
Klassitsistlik arhitektuur Prantsusmaal.

VII. 19.sajandi kesk ja II poole arhitektuur Põhja-Euroopas ja USA-s.
Eklektiline arhitektuur Põhja-Euroopas 19.saj keskelt kuni 20.saj alguseni.
Uute materjalide ja ehituskonstruktsioonide kasutuselevõtt 19.saj II poolel.
Chicago koolkond.

VIII. 19.sajandi lõpu ja 20.sajandi arhitektuur Põhja-Euroopas ja USA-s.
Modernne arhitektuur Belgias, Hollandis, Austrias, Inglismaal ja Prantsusmaal.
Irratsionaalsus modernses arhitektuuris - A.Gaudi, G.Gimari looming.

IX. 20.sajandi arhitektuur.
P.Perensi, A.Loosi, O.Perre ja T.Garnje looming.
F.-L. Raiti looming.
V.Gropiuse looming.
Le-Korbjuse looming.
Mis van der Roe looming.
A.Aalto looming.

X. Vene arhitektuuri ajalugu.
Vana Vene arhitektuur 11-12 sajandil.
Novgorodi ja Pihkva arhitektuur 12-13 sajandil.
Moskva Kremli arhitektuur 15-16 sajandil.
Venemaa arhitektuur 17 sajandil.
Peeter I aegne barokkarhitektuur 1700-1750-ndatel aastatel.
Vene barokkajastu arhitektuur.
Klassitsistlik arhitektuur Venemaal.